Alapvető Egyesület

Magunkról

 

Az Alapvető Egyesület 2006-ban alakult Magyarországon, olyan civil szervezetek egyikeként, amely célul tűzte ki a környezetében élő gyermekek, fiatalok és családjaik támogatását. Mindezt a velük foglalkozó segítő szakemberek, és a közvélemény komplex támogatásával -a szó legszélesebb értelmében- teszi lehetővé. Az Egyesület 2007 óta tevékenykedik közhasznú szervezetként. Tagjaink a szociális és humán szférában dolgozó, magasan kvalifikált szakemberek, akik önkéntes munkájukkal is hozzájárulnak tevékenységeinkhez.

 

Foglalkozunk a gyermekek élethelyzeteivel, kríziseikkel, problémáikkal, és figyelünk azokra a gondolatokra, amelyek foglalkoztatják őket. Ehhez elengedhetetlenek, a közös beszélgetések, a szabadidős programok (kirándulások, táborozások), prevenciós programok, problémamegoldás hangsúlyossága, játékos pszichológiai csoportfoglalkozások, sportprogramok, kézműves programok, táncfoglalkozások, készségfejlesztés és tanácsadás. Úgy érezzük ezekre, világunkban nagyon nagy szüksége van felnövekvő új társadalomnak.

 

 Az Egyesület működésének céljaként megfogalmazott fő feladatainkat az alapszabályunk tartalmazza, de az évek alatt hangsúlyosabbá váltak:

 • a gyerekek védelme,
 • a családok erősítése, támogatása,
 • a társadalmi felelősségvállalás erősítése, tudatosítása
 • a gyerekek, fiatalkorúak és családjaik élethelyzetének javítása, testi-lelki fejlődésének segítése
 • az ellátórendszerek (szociális, oktatási, kulturális, egészségügyi) támogatása, adományokkal, önkéntes munkával
 • civil szervezetekkel, önkéntesekkel való együttműködés közös céljaink megvalósítása érdekében.

 

Tevékenységi körünk szerteágazó, de elsősorban:

 • Adományok gyűjtése és eljuttatása a családokhoz és a megfelelő társ szervezetekhez;
 • Család- és gyermekvédelem;
 • Szociális tevékenység;
 • Képességfejlesztés;
 • Mediálás;
 • Ismeretterjesztés;
 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés;
 • Drogprevenció;
 • Az emberi és állampolgári jogok védelme, jogsegély biztosítása.

 

Az Egyesületünk elsősorban hazai programok gazdája, de kiterjedt nemzetközi szakmai kapcsolattal is rendelkezik, hiszen egyik fontos feladatunknak tekintjük a külföldön már hatékonyan és sikeresen működő gyermek és családi programok magyarországi meghonosítását, illetve nemzetközi programokban való részvételt.

 

Designed by Free Joomla Templates