Alapvető Egyesület

Pénzbeli adomány szerződés - magánszemélyek

 

ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS

 

 

amely létrejött egyrészről,

név: 

cím:   

adóazonosító jel/adószám: 

telefon:                                             

e-mail:         

a továbbiakban: Adományozó (a továbbiakban: Adományozó)  

 

másrészről:

Alapvető Egyesület

Közhasznúsági fokozat: közhasznú

Székhelye: 1072 Budapest, Akácfa u. 4.

Bejegyzési szám: 9.Pk.60.473/2006/4.

Nyilvántartási szám:  12.104

Adószáma:  18191028-1-42

mint Kedvezményezett ( a továbbiakban: Kedvezményezett)

 

– együttesen: Felek – között, az alábbi feltételek szerint:

 

1. Adományozó vállalja, hogy Kedvezményezett közhasznú tevékenységét ...........Ft -azaz .................... Forint- összeggel támogatja.

2. Az Adományozó pénzbeli adományt átutalja az Egyesület CIB Banknál vezetett 10700024-44233402-51100005 számú elszámolási számlájára.

3. A Kedvezményezett kötelességet vállal arra, hogy a támogatást kizárólag az alapító okiratban feltüntetett célokra használja fel.

4. Adományozó az Adományával hozzá kíván járulni az Egyesület céljainak megvalósításához, támogatni kívánja az Egyesület tevékenységét.

5. Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut.

6. A Kedvezményezett az adományt köszönettel elfogadja.

A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek találták, és azt helybehagyólag aláírták.

 

Budapest, 2012. …...

   

 

..............................................                             ..............................................

         adományozó                                                           kedvezményezett

 

 

  

Designed by Free Joomla Templates