Alapvető Egyesület

Alapvetően

 


 © Agócs Írisz

 

Fontosnak tartjuk:

 • Fiatalok segítését a bizonytalanságok és változások idején.
 • A kommunikációt, együttműködést és problémamegoldás fejlesztését.
 • Személyek és csoportok megerősítését, kritikai és analitikus készségek fejlesztését.
 • Újító jellegű projektek tervezését, kivitelezését (külföldi és belföldi vonatkozásban is).
 • Szakmai találkozók szervezését, módszertani és kutatómunkák végzését.
 • A közösségfejlesztést.
 • Önismeretet.
 • A fiatalok tapasztalatszerzési lehetőségeinek kiterjesztését, tapasztalataik elismerését.
 • Információt és aktív kommunikációs lehetőségeket biztosítani a fiataloknak, saját nyelvükön.
 • A fiatalok véleményét kikérni és nagyobb mértékben bevonni őket az őket érintő döntések meghozatalába, és általában a közösségek életébe.
 • A nem-formális (iskolán kívüli) tanulás fontosságát.
 • Az Önálló életvitelben való segítség nyújtását.
 • A fiatalok hozzáférjenek a forrásokhoz, jogokhoz, és szolgáltatásokhoz.
 • Adományok gyűjtését.
 • A munkaerőpiaccal összefüggő, fiataloknak szóló információszolgáltatást és tanácsadást.
 • A sportolási lehetőségek javítását, játékos, egészséges életmódot népszerűsítő programokat.
 • A testi és szellemi egészség megóvását, a drogok elkerülését.
 • Az ifjúsági turizmus és természetjárás fejlesztésének támogatását.
 • A szociális háló építését ezen a területen.
 • Diákmunka lehetőségeket teremteni.
 • A képzést, oktatást.
 • A hatékony szakmai kiadványok megjelentetését, konferenciákon való részvételt, szakmai fórumok szervezésének támogatását.
 • A belföldi ifjúsági közösségi terek kialakításának, fejlesztésének támogatását.
 • A gyermekek és fiatalok értékteremtő szabadidő-eltöltésre, a társadalmi részvételük fejlesztésére, az egészséges életmódra való neveléssel és a kábítószer-prevencióval kapcsolatos programok fórumok szervezését.
 • A gyermek és az ifjúsági közösségek számára nyújtott szakmai programok fejlesztését.
 • A nem-intézményes segítését, támogatását, illetve a kortárs segítés formáinak fejlesztését.
 • Konfliktuskezelést – mediációt.
 • Közösségi, utcai szociális munkát.
Designed by Free Joomla Templates